Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required

joomla templates

Lĩnh Vực Chính

Loading...
https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/237522slide_ung.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/822419slide_quan_ao_xanh.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/581385slide_rosen.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/670867sung_ban_day.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7472830d3873a064bd80e3d9ac.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/227485gang_tay.jpg
Text

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106
KT Vietnam : Home / THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG / An toàn công trường / Cọc tiêu cao su Việt Nam
A+ R A-

Cọc tiêu cao su Việt Nam

BẢNG BÁO GIÁ CỌC TIÊU, PHÂN LÀN, RÀO CHẮN DÂY KÉO, THANH NỐI CỌC TIÊU

Tên sản phẩm

ĐVT

Kích thước

Đơn giá

 

 

 

 

Cọc tiêu cao su

Cái

Chiều cao:50cm

63,000

Mã: KT0001

Cân nặng: 1.1 kg

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu cao su

 

Chiều cao:65cm

 

Cái

80,000

Mã: KT0002

Cân nặng: 1.5 kg

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu PVC 30cm

 

Chiều cao:30cm

 

Cái

Size:21x21cm

80.000

Mã: KT0003

 

Cân nặng:0.6 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu PVC 45cm

 

Chiều cao:45cm

 

Cái

Size:28x28cm

130,000

Mã: KT0004

 

Cân nặng:1 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu PVC 45cm

 

Chiều cao:45cm

 

Cái

Size:28x28cm

140,000

Mã: KT0005

 

Cân nặng:1.1 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu PVC 70cm

 

Chiều cao:70cm

 

Cái

Size: 35x35cm

190,000

Mã: KT0006

 

Cân nặng:1.8 kg

 

 

Cọc tiêu PVC 90cm

 

Chiều cao:90cm

 

Cái

Size: 36x36cm

290,000

Mã: KT0008

 

Cân nặng:4.3 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu PVC 90cm

 

Chiều cao:90cm

 

 

Size: 36x36cm

290,000

Mã: KT0009

 

 

Cân nặng:4.3 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu giao thông

 

Chiều cao:75cm

 

 

Cái

Size: 35x35cm

80,000

Mã: KT0006

 

Cân nặng:2.7 kg ~ 3 kg

 

 

 

 

 

Cọc tiêu giao thông

 

Chiều cao:55cm

 

 

 

 

Cái

Size: 27x27cm

60,000

Mã: KT0011

 

Cân nặng:1 kg2 ~ 1 kg3

 

 

 

 

 

 

 

Chiều cao:75cm

 

Cọc tiêu giao thông

Cái

Cân nặng: 2 Kg ~ 5 Kg

100,000

 

Mã: KT0012

 

Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

Chiều cao: 65cm

 

Mã: KT0012

 

 

Cái

Cân nặng: 1.5kg ~ 3kg

85.000

 

 

 

Mã: KT0012-1

 

 

 

 

 

Cọc tiêu giao thông

 

Chiều cao:75cm

 

Hàn Quốc

Cái

Cân nặng: 1.3 KG

95,000

Mã: KT0012 -3

 

MADE IN KOREA

 

 

 

 

 

Cọc tiêu giao thông

 

- Chiều cao: 1000 mm

 

Hàn Quốc

Cái

350.000

- Đường kính đế: 520 mm

Mã: KT0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu phân làn giao

 

- Trọng lượng 1.2 Kg

 

thông Hàn Quốc

Cái

- Đường kính trên: 80mm

350,000

MADE IN KOREA

- Đường kính đế: 200 mm

 

 

Mã: KT0014

 

(Ô tô cán qua thoải mái,

 

 

 

khả năng đàn hồi và phục

 

 

 

hồi cao)

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu nhựa TPU/ PU

 

 

 

- Chiều cao: 75cm

 

Cọc tiêu phân làn giao

 

- Trọng lượng 1.2 Kg

 

thông Hàn Quốc

Cái

- Đường kính trên: 80mm

350,000

MADE IN KOREA

- Đường kính đế: 250 mm

 

 

Mã: KT0014-1

 

(Ô tô cán qua thoải mái,

 

 

 

khả năng đàn hồi và phục

 

 

 

hồi cao)

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu nhựa TPU/ PU

 

 

 

- Chiều cao: 75cm

 

Cọc tiêu phân làn siêu

 

- Trọng lượng 1.2 Kg

 

 

- Đường kính trên: 80mm

 

dẻo 75cm

Cái

250,000

- Đường kính đế: 250 mm

Mã: KT0014-2

 

 

 

(Ô tô cán qua thoải mái,

 

 

 

 

 

 

khả năng đàn hồi và phục

 

 

 

hồi cao)

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu nhựa TPU/ PU

 

 

 

- Chiều cao: 45cm

 

Cọc tiêu phân làn siêu

 

- Trọng lượng 0.8 Kg

 

 

- Đường kính trên: 80mm

 

dẻo 45cm

Cái

190,000

- Đường kính đế: 250 mm

Mã: KT0015

 

 

 

(Ô tô cán qua thoải mái,

 

 

 

 

 

 

khả năng đàn hồi và phục

 

 

 

hồi cao)

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu nhựa EVA

 

 

 

- Chiều cao: 45cm

 

Cọc tiêu phân làn siêu

 

- Trọng lượng 0.8 Kg

 

 

- Đường kính trên: 80mm

 

dẻo 45cm

Cái

160,000

- Đường kính đế: 250 mm

Mã: KT0016

 

 

 

(Ô tô cán qua thoải mái,

 

 

 

 

 

 

khả năng đàn hồi và phục

 

 

 

hồi cao)

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu nhựa TPU/ PU

 

 

 

- Chiều cao: 75cm

 

Cọc tiêu phân làn siêu

 

- Trọng lượng 1.3 Kg

 

 

- Đường kính trên: 80mm

 

dẻo 75cm

Cái

250.000

- Đường kính đế: 200 mm

Mã: KT0017

 

 

 

(Ô tô cán qua thoải mái,

 

 

 

 

 

 

khả năng đàn hồi và phục

 

 

 

hồi cao)

 

 

Cọc tiêu PE 001 100cm

 

- Chiều cao: 100 cm

 

Cái

- Trọng lượng 5 Kg

220.000

Mã: KT0018

 

- Kích thước đế: 49x49 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu PE 001 75cm

 

- Chiều cao: 75 cm

 

 

- Trọng lượng 2.5 Kg

95,000

Mã: KT0019

 

 

- Kích thước đế: 38x38 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu phân làn 002

 

φ95*H550 mm

 

55cm

Cái

Đường kính đế : 260mm

180,000

Mã: KT0020

 

2.3 kg/cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu phân làn 002

 

φ95*H800 mm

 

80cm

Cái

Đường kính đế : 260mm

260,000

Mã: KT0021

 

3 kg/cái

 

 

 

 

 

Cọc tiêu 003 45cm

Cái

φ80*H450 mm

85,000

Mã: KT0022

0.35 kg/cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu 003 75cm

Cái

φ80*H750 mm

105,000

Mã: KT0023

0.5 kg/cái

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu 004 110cm

Cái

Φ95*H1100 mm

380,000

Mã: KT0024

6 kg/cái

 

 

 

 

 

 

Rào chắn dây kéo Inox

 

φ320*φ63*H910 mm

 

 

6.3 Kg/cái

 

loại 2m

Cái

290,000

Loại kéo dài 2m

Mã: KT0025

 

 

 

Lót đế nhựa

 

 

 

 

 

 

 

 

Rào chắn dây kéo Inox

 

φ320*φ63*H910 mm

 

 

6.3 Kg/cái

 

loại 2m

Cái

420,000

Loại kéo dài 2m

Mã: KT0025-1

 

 

 

Lót đế inox

 

 

 

 

 

 

 

 

Rào chắn dây kéo Inox

 

φ320*φ63*H910 mm

 

 

6.3 Kg/cái

 

loại 5m

 

350,000

 

Loại kéo dài 5m

Mã: KT0026

 

 

 

Lót đế nhựa

 

 

Rào chắn dây kéo Inox

 

φ320*φ63*H910 mm

 

 

6.3 Kg/cái

 

loại 5m

 

470,000

 

Loại kéo dài 5m

Mã: KT0026-1

 

 

 

Lót đế inox

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu nhựa 001

 

φ320*φ50*H1000 mm

 

Cái

(đế có thể đỏ nước vào để

220,000

Mã: KT0027

 

điều chỉnh trọng lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cọc tiêu nhựa 002

 

φ320*φ50*H1000 mm

 

Cái

(đế có thể đỏ nước vào để

275,000

Mã: KT0028

 

điều chỉnh trọng lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh nối cọc tiêu

 

 

 

(loại không rút) trắng đỏ

Cái

φ34*2300mm

70,000

Mã: KT0029

 

 

 

Thanh nối cọc tiêu

Cái

φ34*2300mm

70,000

(loại không rút) vàng đen

 

 

 

 

 

 

 

Thanh nối cọc tiêu

 

 

 

(loại không rút) trắng đỏ

Cái

φ34*2300mm

80,000

Mã: KT0030

 

 

 

Thanh nối cọc tiêu

 

 

 

 

 

 

(loại không rút) vàng đen

Cái

φ34*2300mm

80,000

Mã: KT0030

 

 

 

Thanh nối cọc tiêu

 

φ34*φ38*130cm

 

(loại rút được) trắng đỏ

Cái

90,000

Chiều dài tối đa: 2m3

Mã: KT0031

 

 

 

 

 

Thanh nối cọc tiêu

 

φ34*φ38*130cm

 

 

 

(loại rút được) vàng đen

Cái

90,000

Chiều dài tối đa: 2m3

Mã: KT0032

 

 

 

 

 

dải phân làn 001

 

250*40*96cm

 

Cái

(Dài * Rộng * Cao)

700,000

Mã: KT0033

 

Cân nặng:3 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

dải phân làn Hàn Quốc

Cái

150*45*88cm

600,000

Mã: KT0034

(Dài * Rộng * Cao)

 

 

 

 

 

 

 

CẦN TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC

Để nhận hình ảnh và đơn giá xin liên hệ:

Zalo Ms Thoa 0974 347 422

 

Sản phẩm khác cùng danh mục: « Cọc tiêu nhựa Thanh nối cọc tiêu »

Liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH KT VIỆT NAM

Cửa hàng: Tầng 1, tòa nhà Nơ2

KĐT Pháp Vân  Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: (024) 626 00112

Hotline: 0974 347 422 (zalo/call)

Email: ktvietnamltd@gmail.com

Webside: https://ktvietnam.com.vn 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT:

Địa chỉ: Lô 5, KCN Ninh Sở,

Thường Tín, Hà Nội

Tel: (024) 626 00112

Hotline: 0974 347 422 (zalo/call)

Email: ktvietnamltd@gmail.com

Webside: https://ktvietnam.com.vn


Liên hệ

          Hotline:

     0974 347 422

     0968 054 520

    Tel: (024) 626 00112

 

             Email:

ktvietnamltd@gmail.com

Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ

Banner