Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required

joomla templates

Lĩnh Vực Chính

Loading...
https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/237522slide_ung.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/822419slide_quan_ao_xanh.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/581385slide_rosen.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/670867sung_ban_day.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7472830d3873a064bd80e3d9ac.jpg https://ktvietnam.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/227485gang_tay.jpg
Text

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nhtgmz6u/domains/ktvietnam.com.vn/public_html/components/com_content/helpers/route.php on line 106
KT Vietnam : Home / THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG / Dây cẩu hàng / bảng giá tăng đơ cáp cẩu dây an toàn
A+ R A-

bảng giá tăng đơ cáp cẩu dây an toàn

BẢNG BÁO GIÁ

CÁP CẨU HÀNG – DÂY CẨU HÀNG CÁC LOẠI

DÂY AN TOÀN, DÂY CHỐNG SỐC

Ms Thoa : 0974 347 422

Tên sản phẩm

ĐVT

Đơn giá

Mô tả sản phẩm

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 1T x 1M

Sợi

34.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 1T x 2M

Sợi

45.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 1T x 3M

Sợi

54.000

Nước SX: Germany – Đức

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 1T x 4M

Sợi

70.000

Tiêu chuẩn Châu Âu

 

 

 

Chịu lực: 1 Tấn

Dây cáp cẩu hàng 1T x 6M

Sợi

92.000

Bản : 25 mm

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 1T x 8M

Sợi

122.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 1T x 10M

Sợi

142.000

 

 

Dây cáp cẩu hàng 2T x 1M

Sợi

55.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 2T x 2M

Sợi

65.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 2T x 3M

Sợi

82.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Nước SX: Germany – Đức

Dây cáp cẩu hàng 2T x 4M

Sợi

115.000

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

Dây cáp cẩu hàng 2T x 5M

Sợi

125.000

Chịu lực: 2 Tấn

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 2T x 6M

Sợi

145.000

Bản: 50 mm

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 2T x 8M

Sợi

185.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 2T x 10M

Sợi

225.000

 

 

Dây cáp cẩu hàng 3T x 2M

Sợi

80.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 3T x 3M

Sợi

115.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 3T x 4M

Sợi

140.000

Nước SX: Germany – Đức

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 3T x 5M

Sợi

155.000

Tiêu chuẩn Châu Âu

 

 

 

Chịu lực: 3 Tấn

Dây cáp cẩu hàng 3T x 6M

Sợi

175.000

Bản: 75 mm

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 3T x 8M

Sợi

232.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 3T x 10M

Sợi

326.000

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 4T x 5M

Sợi

198.000

Tiêu chuẩn Châu Âu

 

 

 

Chịu lực: 4 Tấn

Dây cáp cẩu hàng 4T x 6M

Sợi

235.000

Bản: 100 mm

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 4T x 8M

Sợi

310.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 4T x 10M

Sợi

440.000

 

 

Dây cáp cẩu hàng 5T x 3M

Sợi

210.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 5T x 4M

Sợi

230.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Nước SX: Germany – Đức

Dây cáp cẩu hàng 5T x 5M

Sợi

270.000

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

Dây cáp cẩu hàng 5T x 6M

Sợi

310.000

Chịu lực: 5 Tấn

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 5T x 8M

Sợi

400.000

Bản: 125 mm

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 5T x 10M

Sợi

510.000

 

 

Dây cáp cẩu hàng 6T x 3M

Sợi

230.000

 

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 6T x 4M

Sợi

295.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Nước SX: Germany – Đức

Dây cáp cẩu hàng 6T x 5M

Sợi

330.000

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

Dây cáp cẩu hàng 6T x 6M

Sợi

380.000

Chịu lực: 6 Tấn

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 6T x 8M

Sợi

550.000

Bản: 150 mm

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 6T x 10M

Sợi

660.000

 

 

Dây cáp cẩu hàng 8T x 5M

Sợi

680.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Nước SX: Germany – Đức

Dây cáp cẩu hàng 6T x 6M

Sợi

770.000

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

Dây cáp cẩu hàng 8T x 8M

Sợi

1060.000

Chịu lực: 8 Tấn

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 8T x 10M

Sợi

1.200.000

Bản: 200 mm

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 10T x 4M

Sợi

730.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Nước SX: Germany – Đức

Dây cáp cẩu hàng 10T x 6M

Sợi

980.000

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

Dây cáp cẩu hàng 10T x 8M

Sợi

1.200.000

Chịu lực: 10 Tấn

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 10T x 10M

Sợi

1.550.000

Bản: 250 mm

 

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 12T x 4M

Sợi

850.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

Dây cáp cẩu hàng 12T x 6M

Sợi

1.200.000

Chịu lực: 12 Tấn

 

 

 

Dây cáp cẩu hàng 12T x 10M

Sợi

1.980.000

Bản: 300 mm

 

Tăng đơ chằng hàng – Dây cảo hàng

25MM x 450Kg x 6M

Sợi

55.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Nước SX: Germany – Đức

25MM x 450Kg x 8M

Sợi

60.000

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

25MM x 450Kg x 10M

Sợi

75.000

Chịu lực: 450kg

 

 

 

25MM x 450Kg x 12M

Sợi

80.000

Bản: 25 mm

 

 

 

 

38MM x 1500Kg x 6M

Sợi

85.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

Nước SX: Germany – Đức

38MM x 1500Kg x 8M

Sợi

93.000

 

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

38MM x 1500Kg x 10M

Sợi

121.000

Chịu lực: 1500kg

 

 

 

38MM x 1500Kg x 12M

Sợi

130.000

Bản: 38 mm

 

50MM x 3000Kg x 5M

Sợi

 

140.000

Nhà SX: Helios

 

 

 

 

 

50MM x 3000Kg x 6M

Sợi

 

145.000

 

Nước SX: Germany – Đức

 

 

 

 

 

50MM x 3000Kg x 8M

Sợi

 

155.000

Tiêu chuẩn Châu Âu

 

 

 

 

 

Chịu lực: 3000kg

50MM x 3000Kg x 10M

Sợi

 

160.000

 

Bản: 50 mm

 

 

 

 

 

50MM x 3000Kg x 12M

Sợi

 

175.000

 

 

Thang dây thoát hiểm – thang dây leo trèo

 

 

 

70.000

- Loại 5m, 10m,

 

 

 

- Loại dài < 10m

 

 

 

 

Thang dây thoát hiểm

Mét

 

 

- Giá bao gồm 2 móc lớn

 

 

Tiêu chuẩn Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

68.000

- Loại 15m, 20m, 25m 30m

 

 

 

- Loại dài > 10m

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giá bao gồm 2 móc lớn

 

Dây an toàn các loại

Đai an toàn A4 móc nhỏ

Cái

 

55.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

Màu trắng

 

 

 

- Tải trọng 1000Kg

 

 

 

 

 

Đai an toàn A4 móc to

Cái

 

78.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

Màu trắng

 

 

 

- Tải trọng 1000Kg

 

 

 

 

 

Đai an toàn A4 móc nhỏ

Cái

 

70.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

Màu xanh

 

 

 

- Tải trọng 1000Kg

 

 

 

 

 

Đai an toàn A4 móc to

Cái

 

93.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

Màu xanh

 

 

 

- Tải trọng 1000Kg

 

 

 

 

 

Đai an toàn A3 móc nhỏ

Cái

 

75.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

Màu xanh

 

 

 

- Tải trọng 1000Kg

 

 

 

 

 

Đai an toàn A3 móc to

Cái

 

98.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

Màu xanh

 

 

 

- Tải trọng 1000Kg

 

 

 

 

 

Đai an toàn A2 móc nhỏ

Cái

 

85.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

- Tải trọng 1600Kg

 

 

 

 

 

Đai an toàn A2 móc to

Cái

 

105.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

- Tải trọng 1600Kg

 

Đai an toàn A1 móc nhỏ

Cái

90.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

- Tải trọng 1600Kg

 

 

 

 

Đai an toàn A1 móc to

Cái

120.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

- Tải trọng 1600Kg

 

 

 

 

Đai an toàn Tenma

Cái

120.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

móc nhỏ F1

 

 

- Tải trọng 2000Kg

 

 

 

 

Đai an toàn Tenma

Cái

140.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

móc to S2

 

 

- Tải trọng 2000Kg

 

 

 

 

Đai an toàn Tenma

Cái

170.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

móc to S1

 

 

- Tải trọng 2500Kg

 

 

 

 

Khóa chống trượt 001

Cái

160.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

- Tải trọng 2500Kg

 

 

 

 

Khóa chống trượt 002

Bộ

270.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

- Tải trọng 2500Kg

 

 

 

 

Khóa móc carabiner

Cái

50.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

- Tải trọng 2500Kg

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân 1 móc

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Bộ

190.000

- Khóa thép: C45

lớn L2

 

 

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân 2 móc

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Bộ

240.000

- Khóa thép: C45

lớn L2

 

 

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn toàn thân 1 móc

 

210.000

- Khóa thép: P20

lớn L1

 

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn toàn thân 2 móc

Bộ

270.000

- Khóa thép: P20

lớn L1

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

 

 

Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn toàn thân 1 móc

Bộ

230.000

- Khóa thép: P20

lớn thép đúc

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn toàn thân 2 móc

Bộ

290.000

- Khóa thép: P20

lớn thép đúc

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn toàn thân 1 móc

Bộ

190.000

- Khóa thép: P20

nhỏ

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn toàn thân 2 móc

Bộ

220.000

- Khóa thép: P20

nhỏ

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn toàn thân 1 móc

Bộ

250.000

- Khóa thép: P20

to và 1 móc nhỏ

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn bán thân 1 móc

Bộ

Liên hệ

- Khóa thép: P20

to

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn bán thân 2 móc

Bộ

Liên hệ

- Khóa thép: P20

to

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn bán thân 1 móc

Bộ

Liên hệ

- Khóa thép: P20

to thép đúc

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn bán thân 2 móc

Bộ

Liên hệ

- Khóa thép: P20

to thép đúc

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn bán thân 1 móc

Bộ

Liên hệ

- Khóa thép: P20

nhỏ

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn bán thân 2 móc

Bộ

Liên hệ

- Khóa thép: P20

nhỏ

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

Dây an toàn toàn thân

Bộ

190.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: Sợi cường lực

Dây an toàn bán thân

Bộ

Liên hệ

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

 

 

 

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc 1 móc

Cái

210.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

lớn S3

 

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc 1 móc

Cái

290.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

lớn S3

 

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc 1 móc

Cái

250.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

lớn S2

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc 2 móc

Cái

350.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

lớn S2

- Chịu tải trọng: 2000 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc 1 móc

Cái

280.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

lớn thép đúc

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc 2 móc

Cái

400.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

lớn thép đúc

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc lò xo 1

Cái

390.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

móc

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn giảm sốc lò xo 2

Cái

490.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

móc

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân giảm

Bộ

370.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

sốc 1 móc S2

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân giảm

Bộ

470.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

sốc 2 móc S2

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân giảm

Bộ

590.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

sốc lò xo 1 móc

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân giảm

Bộ

690.000

- Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007

sốc lò xo 2 móc

- Chịu tải trọng: 2500 Kg

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân Adela

Bộ

490.000

Tiêu chuẩn châu Âu

có giảm sốc 1 móc

Made in Taiwan

 

 

 

 

 

 

Dây an toàn toàn thân Adela

Bộ

590.000

Tiêu chuẩn châu Âu

có giảm sốc 2 móc

Made in Taiwan

 

Dây Dù – Dây Thừng – Các Loại

Dây thừng

Mét

Liên hệ

Phi 4 đến Phi 20

 

 

 

 

Dây dù rít thường

Mét

Liên hệ

Phi 4 đến Phi 20

 

 

 

 

Dây dù rít 2 vỏ

Mét

Liên hệ

Phi 12 đến Phi 20

 

 

 

 

Dây dù cường lực

Mét

Liên hệ

Phi 10 đến Phi 20

 

 

 

 

Dây dù lõi thép 12 ly PE

 

 

Phi 12

Cuộn

2.500.000

Dài 200m/ cuộn

climbing rope 200m

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

 

 

 

 

 

 

 

Dây dù lõi thép 14 ly PE

 

 

Phi 14

Cuộn

3.000.000

Dài 200m/ cuộn

climbing rope 200m

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

 

 

 

 

 

 

 

Dây dù lõi thép 16 ly PE

 

 

Phi 16

Cuộn

3.800.000

Dài 200m/ cuộn

climbing rope 200m

 

 

Tiêu chuẩn Châu Âu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Zalo để nhận báo giá chi tiết và hình ảnh sản phẩm. Ms Thoa 0974 347 422


Liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH KT VIỆT NAM

Cửa hàng: Tầng 1, tòa nhà Nơ2

KĐT Pháp Vân  Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: (024) 626 00112

Hotline: 0974 347 422 (zalo/call)

Email: ktvietnamltd@gmail.com

Webside: https://ktvietnam.com.vn 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT:

Địa chỉ: Lô 5, KCN Ninh Sở,

Thường Tín, Hà Nội

Tel: (024) 626 00112

Hotline: 0974 347 422 (zalo/call)

Email: ktvietnamltd@gmail.com

Webside: https://ktvietnam.com.vn


Liên hệ

          Hotline:

     0974 347 422

     0968 054 520

    Tel: (024) 626 00112

 

             Email:

ktvietnamltd@gmail.com

Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ

Banner